Levende musikk og konserter

Det er svært mange aktive band i Norge. Mange som gjerne stiller opp på kort varsel og er innovative. Disse må vi tiltrekke oss. Vi må kunne tilby gode scener og bra forhold til musikerne.

Mange band spiller på hobby basis så det er ikke veldig dyrt å få dem til å komme. Noen av dem ønsker å bli kjente og leve av dette. Da er de avhengig av å bli godt kjent, så kan man love et greit publikum kan de komme raskt.

Så er det de som ikke har behov for å bli kjent, men spiller fordi de elsker musikken. Her gjelder det samme, de trenger en scene – baren trenger underholdning – en vinn-vinn situasjon.

Vi kan selvsagt ikke etablere de største scenene ute i Mjøndalen, det er rett og slett ikke et marked for dette. Men det å bli kjent som et sted hvor nye, talentfulle musikere får muligheten til å vise seg frem, det vil løfte miljøet!

Finne nisjene

Det gjelder å finne det spesielle, nisjen som tiltrekker seg folk. Er man heldig kan man finne noe som appellerer til alle. Samtidig må man, på et så forholdsvis lite sted som Mjøndalen, også kunne appellere til flere forskjellige, mindre grupper.

Det er flere måter å oppnå dette på. Man kan enten ha flere barer som alle dekker sin nisje og som har et forholdsvis lite lokale (for å holde utgiftene nede). Dette åpner for mye variasjon, men det er også svært sårbart. Hvis man kun henvender seg mot en mindre gruppe vil man tape mye hvis disse kundene svikter.

Man kan også ha et lokale med flere tema kvelder. På denne måten kan man få et større publikum og det blir mindre sårbart. Ulempen er selvsagt at man er avhengig av at kunder er interessert nok til å følge med på tidsplanen. Så dette må planlegges nøye og spesielt må man planlegge godt hvordan man skal legge opp temadagene så kundene klarer å følge med.
Interiørmessig er det også noen utfordringer her. Noen nisjer, slik som heavy metal er ikke så enkel å kombinere med en fotball pub.

Ingenting er umulig, men det viktige er at vi må tiltrekke oss investorer, gründere og andre som ønsker å være med å løfte utemiljøet.

Vi er helt overbevist om at med langsiktig tenkning så vil man få igjen mer enn man investerte.