Historien til Mjøndalen

Vi er ikke historikere, men vi elsker dette stedet. Så vi vil gjerne få dele litt av den spennende historien til Mjøndalen når vi først skal se på hvordan vi skal få frem det aller beste og få til et aktivt sosialt uteliv.

Geografien

Mjøndalen ligger i Nedre Eiker kommune, i Buskerud. Opprinnelig så var det en stor kommune som het Eiker kommune, men i 1885 ble denne kommunen delt i to. Så da fikk vi Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune.

Drammenselven renner igjennom kommunen og deler den geografisk i to; Steinberg, Mjøndalen og Ytterkollen ligger på sørsiden, mens Krogstadselva og Solbergselva ligger på nordsida. Drammenselven er en viktig del av det geografiske landskapet og det er jobbet mye med å sikre god kommunikasjon på kryss og tvers av denne elva. De andre elvene i området har også vært svært viktige, spesielt i forhold til industrien som vi skal se litt nærmere på litt lenger nede.

Midt i knutepunktet

Geografisk sett så ligger Mjøndalen og kommunen sentralt plassert på Østlandet. Nærheten til store byer som Kongsberg og Drammen har gjort at Mjøndalen har vært et naturlig knutepunkt også for veinettet.

Faktisk så ble Norges første riksvei, som gikk fra Kongsberg til Drammen, lagt gjennom Nedre Eiker. Flere hovedveier har blitt lagt gjennom dette området for å sikre optimal kommunikasjon mellom sentrale tettsteder og byer i nærheten.

I dag så går traseen for Europavei 134 gjennom Mjøndalen, noe som vi mener er en god grunn til å legge opp flere utesteder og spisesteder i området. Her kommer det folk!

Industri

Med en stor elv med sterke strømmer, samt flere mindre elver i området så er det ikke merkelig at dette området er godt kjent for sin mølledrift. Man har fortsatt med dette frem til nyere tid, nettopp på grunn av de gunstige forholdene for denne typen industri.

Området er også rik på andre naturlige ressurser, slik som jernmalm. Narverudgruvene ble drevet i flere hundre år; fra 1697 og helt frem til 1913 da driften ble avsluttet. Gruvene drev med utvinning av jernmalm i Dahleråsen og det vokste opp et gruvesamfunn rundt gruvene. Dette skapte selvsagt også mange andre typer arbeidsplasser for å støtte gruvedriften.

Det har også vært utstrakt produksjon av papir og cellulose i området, frem til 1970-årene. Så har man hatt Solberg Spinderi, og andre mindre industribedrifter i området.
Tilgangen til vann både for produksjonsformål og som en energi kilde har vært vesentlig for at man har fått en variert industri utbygging i området.

Naturvernområde

På tross av mye industri i kommunen, så er Nedre Eiker et fantastisk naturområde. Bremsåsen naturvernområde ligger i Nedre Eiker og de kan vise til fantastiske naturopplevelser.
Det som området nok er mest kjent for, i alle fall for gartnere og folk som elsker planter er at det har et stort utvalg av viltvoksende orkideer. Totalt sett så finner vi 24 av de 34 artene med viltvoksende orkideer i Norge i dette naturvernområdet.

Det er selvsagt bare en av mange forskjellige spesielle planter og arter som vokser i dette området. Området er derfor godt besøkt og selvsagt holder ikke alle artene seg på et sted. Så hele kommunen har et fantastisk ytrende mangfold.